ode aan het ongemak

Een film die oproept tot een diepe dialoog. We nodigen gemeenschappen, scholen en bedrijven uit om deze documentaire te gebruiken als een dialoog starter, een educatieve tool of een versneller voor verandering.

ODE AAN HET ONGEMAK

Een film die oproept tot een diepe dialoog

Ode aan het Ongemak is een onderzoek naar het belang van de persoonlijke, innerlijke kant van de transitie naar een circulaire economie. Inspirerende mensen komen aan het woord. We laten zien dat het niet gaat om dingen anders te doen, maar om anders te zíjn: Een betere wereld begint ín jezelf.

Dat levert zowel innerlijke spanning op als wrijving met de omgeving. Ingesleten paden moeten herzien, anders kijken wordt de norm. Hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Welke rol is er weggelegd voor oudere generaties en wat kunnen we leren van onze jongeren?

GA HET GESPREK AAN

Deze documentaire is een uitnodiging om het ongemak aan te gaan. Je hoeft niet alles in één keer perfect te doen. Je werkwijze en gewoonten omgooien kost moeite en soms schuurt het, maar het is ook een bijzonder en mooi proces dat je zoveel kan brengen. Deel en werk samen want onze ervaring is dat werken aan een circulaire economie ook heel erg aanstekelijk werkt. Past het niet in het huidige systeem? Bouw je eigen systeem! BEGIN!


We nodigen gemeenschappen, scholen en bedrijven uit om deze documentaire te gebruiken als een dialoog starter, een educatieve tool of een versneller voor verandering. Neem contact op met Nienke Mol om dit mogelijk te maken via nienkemol@wearenice.org of 06-11899625

Thema’s in de film

Het systeem

Wat is een systeem?

Hoe ontstaat of verandert een systeem?

Wat kunnen we hierin leren van de ecologie?

De binnenwereld

Waarom doe ik wat ik doe?

Waarom doen we het eigenlijk zo?

De praktijk

Wat leren we van partijen die actief bezig zijn om het ander te doen?

Dialoog vanuit doelgroep perspectief

Ondernemers

Welke lokalen circulaire initiatieven zijn er al?

Met welke partijen uit de keten zou jij om tafel willen?

Overheid

Welke rol heeft de provincie / gemeente in circulair beleid?

Hoe kun je als overheid een voorbeeldfunctie vertolken?

Hoe kun je als overheid lokale initiatieven ondersteunen?

Onderwijs

Hoe kunnen we het onderwijs fundamenteel veranderen zodat het aansluit bij de uitdagingen van de toekomst?

Kunst

Op welke manieren kan kunst een andere toekomst verbeelden zodat het voor mensen voorstelbaar en daardoor mogelijk wordt?

Kenmerken diepe dialoog

Hoe voer je een constructief gesprek, met respect en aandacht voor iedereen?

luister & vraag door

toon empathie, incasseer, bied steun en oordeel niet

beweeg mee met weerstand

probeer begrip op te brengen voor de ander, concentreer je op emoties en kies een andere insteek als je tegen een muur van weerstand oploopt

accepteer ambivalentie

accepteer dat we allemaal gemengde gevoelens hebben en worstelen met innerlijke conflicten

verwacht geen acute verandering

richt je eerst op complexe emoties, pas daarna kan verandering permanent worden. En begin klein door het planten van zaadjes: wat is de volgende, soms kleine, stap die een ander zou kunnen zetten?

voed je creativiteit

en flexibiliteit: zorg voor jezelf en zoek steun bij anderen, zodat je samen nieuwe opties of andere wegen kunt bedenken.

Praat vanuit je hart

zeg hardop wat je voelt, wees je bewust van je eigen reactie en reflecteer

Bron: Klimaatgesprekken

Dankzij jouw steun

Wij vragen geen financiële bijdrage voor het vertonen van de film. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in gesprek gaan met elkaar over de thema’s in de film. Wil je jouw waardering voor de film en het werk dat we doen toch omzetten in een donatie dan zullen we dat goed besteden!

Dankzij jouw gift kunnen wij onze positie, daar waar de markt faalt, behouden en onze groeiende organisatie verder versterken en professionaliseren. Op die manier kunnen we blijven voldoen aan de vraag van ondernemers, overheden en onderwijs om hen te versnellen in de transitie naar een circulaire economie

over nice

noordelijk innovatielab circulaire economie

NICE werkt aan vraagstukken, op het gebied van Circulaire Economie, van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. De aanpak is uniek. NICE is dé plek waar jonge mensen kunnen werken aan deze vraagstukken. Door te innoveren, ontdekken en experimenteren helpen ze met hun nieuwe kennis de transitie naar een circulaire economie te maken.

NICE werkt voor het werkveld aan nieuwe ideeën en oplossingen én maakt van jong talent circulaire professionals voor de arbeidsmarkt. Met als belangrijkste doel samen de transitie naar de circulaire economie versnellen.