NOORDELIJK INNOVATIELAB CIRCULAIRE ECONOMIE VERSNELT DE TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Wat doet nice

NICE versnelt de transitie van lineair naar circulair door meervoudige waarde (economisch, psychologisch, sociologisch en ecologisch) aan te jagen in de noordelijke regio. 

NICE is vele initiatieven, projecten én een mentaliteit. Een positieve veroorzakende houding die zorgt en borgt dat circulair denken en doen vanzelfsprekend is. We leren door te doen, we leven voor en geven door.

Samen met ondernemers, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties werken we aan urgente vraagstukken voor deze betere wereld. Continu bieden we iedereen – van stagiair tot ondernemer – de kans om zelf te ontdekken, zien, voelen, meemaken, ervaren dat het anders kan.  

Nice° circuleert

 

Circulaire Projecten

Voor ondernemers, overheid, onderwijs, maatschappelijke organisaties en onderwijs werken we op de volgende focusgebieden: 

  • afval & grondstoffen  
  • bouw & infra  
  • landbouw & voedsel  
  • stad & regio 
opleiden Change makers

Studenten vormen het kloppend hart van nice° en zijn de versnellers van de circulaire economie van morgen. Individueel of in multidisciplinaire teams gaan ze aan de slag met uiteenlopende vraagstukken binnen de circulaire economie.  Door te innoveren, ontdekken en experimenteren helpen ze met hun nieuwe kennis de transitie naar een circulaire economie te maken. Nice° werkt voor het werkveld aan nieuwe ideeën en oplossingen én maakt van jong talent circulaire professionals voor de arbeidsmarkt. 

nemers, overheid, onderwijs, maatschappelijke organisaties en onderwijs werken we op de volgende focusgebieden: 

Dankzij jouw steun

Wij vragen geen financiële bijdrage voor het vertonen van de film. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in gesprek gaan met elkaar over de thema’s in de film. Wil je jouw waardering voor de film en het werk dat we doen toch omzetten in een donatie dan zullen we dat goed besteden!

Dankzij jouw gift kunnen wij onze positie, daar waar de markt faalt, behouden en onze groeiende organisatie verder versterken en professionaliseren. Op die manier kunnen we blijven voldoen aan de vraag van ondernemers, overheden en onderwijs om hen te versnellen in de transitie naar een circulaire economie